Na każdą usługę wystawiamy pisemną gwarancję od 1 do 7 lat w zależności od wybranej usługi. Dla powłok ceramicznych wystawiamy certyfikat oraz zapewniamy darmowe serwisy i konserwacje przez cały okres jej trwania, potwierdzając wszystkie czynności w książce serwisowej, która jest zarazem certyfikatem i gwarancją na wykonaną usługę.